Vedförsäljning

Nytt för i år! Vi har startat med vedförsäljning. Vi fäller, kapar upp och klyver relativt stora mängder björkved, som kan avhämtas med släpkärra i byggsäckar hos oss i Simonsdal eller köras ut. Den håller hög kvalitet och du kan välja vinterfälld ved för kortare torktid. Även blandved finns om man önskar det. Hör av dig här för priser och beställning. >>>