Arbeten

Vårdinge Trädfällning & Ved erbjuder fällning, trädvård, vedförsäljning och fler tjänster inom delar av Region Sörmland och Stockholm. Efter att du som kund tagit kontakt med oss och berättat om ditt ärende kommer vi som regel ut och gör en kostnadsfri värdering på plats. Vi har fasta priser och rutavdrag. Det här är våra huvudsakliga arbeten och produkter:

Trädfällning

Vi är specialiserade på avancerad trädfällning i komplicerade lägen och av större träd, som av olika anledningar behöver tas ned. Vi utför såklart även enklare fällning – kort och gott ”fäller i alla lägen”. Efter nedtagning brukar vi kvista, och aptera trädet i hanterbara bitar och till viss del dra ihop ris och grenar till angiven plats.

Beskärning

Även vård av träd såsom beskärning är vår specialitet. Träd i trädgårdar och parker eller tätorter behöver vårdas och beskäras regelbundet – för att hållas friska och livskraftiga och för att inte utgöra säkerhetsrisker. Vi behärskar de flesta varianter och situationer.

Bortforsling

Önskas bortforsling så ordnar vi med det, antingen med våra egna fordon eller via utkörare som är knutna till företaget. Antingen med släpvagn eller traktor och griplastarvagn. För större mängder och/eller vid längre transporter används kranbil.

Vedförsäljning

Vi fäller, kapar upp och klyver relativt stora mängder björkved till försäljning. Veden kan avhämtas med släpkärra i byggsäckar hos oss i Simonsdal eller köras ut. Den håller hög kvalitet och även blandved finns om man önskar det.

KONSULTATION

Med vår långa erfarenhet och breda kunskap hjälper vi även skog- och markägare med avverkningsplanering, trädmärkning, inventering och rådgivning.

RÖJNING

Röjning med röjsåg är ett annat arbete vi utför, när igenväxt skog, parker och trädgårdar behöver få mer ljus och balans.

Stubbfräsning

Vi utför skonsam stubbfräsning och avlägsning av rotsystem i trädgårdar och parker i vårt upptagningsområde. Med en av våra kraftfulla stubbfräsar så sparar du din rygg och massor av tid.

Boka idag!